Menu Sluiten

Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden, maar lees eerst onderstaande regels en voorwaarden!

 

Om in aanmerking te komen voor hulp van stichting Dierenvoedselbank Walcheren moet u aan de volgende criteria voldoen :

 1. U moet aantoonbaar minima zijn. Dit kunt u bewijzen door het volledig ingevulde inschrijfformulier te laten ondertekenen door iemand van de volgende instantie :
  Schuldhulpverlening, Porthos, Voedselbank Middelburg, Orionis of Maatschappelijk Werk.
 2. U bent woonachtig op het eiland Walcheren en heeft eigen vervoer of netwerk om op donderdagmiddag het voer op te komen halen
 3. U staat niet ingeschreven bij een andere dierenvoedselbank, zoals bijvoorbeeld "wie vult mijn bak"
 4. de Leeftijd van de kat(ten)/hond(en) niet jonger is dan 1 jaar
 5. Tijdens het lidmaatschap mag er op geen enkele wijze extra huisdieren bij komen, dan in beginsel op het inschrijfformulier aangegeven staat.
 6. U dient een account op facebook te hebben
Kleine lettertjes
 1. Door het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier, gaat u er ook mee akkoord dat deze gegevens opgenomen worden in een database welke enkel door Stichting Dierenvoedselbank Walcheren is in te zien en te verwerken. Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt.
 2. U dient het originele ingevulde formulier in te leveren bij stichting Dierenvoedselbank Walcheren, dus geen kopie of een ingescande bijlage in de e-mail, tenzij dit door uw hulpverlener wordt verstuurd via het officiële e-mailadres van de hulpverlener. Dit originele formulier kunt u opsturen naar het volgende adres : Aagje Dekenstraat 87, 4381 RN, Vlissingen of u kunt dit inleveren bij de beheerder van Stichting ROAT, Westerzicht 64, Vlissingen.
 3. Indien u ingeschreven staat bij een andere dierenvoedselbank, willen wij dat u een keuze maakt. Of u krijgt ondersteuning van ons of van de andere dierenvoedselbank. Ondersteuning van beide dierenvoedselbanken is verboden. Indien blijkt dat er toch van beide dierenvoedselbanken ondersteuning is, dan wordt u geroyeerd van beide dierenvoedselbanken!
 4. Fraude in elke vorm betekent directe uitschrijving.
 5. Materiaal wat verstrekt wordt door Stichting Dierenvoedselbank Walcheren is voor persoonlijk gebruik. Deze middelen mogen NIET verkocht, weggegeven worden aan derden! Heeft u het niet (meer) nodig, dan geeft u het terug aan Stichting Dierenvoedselbank Walcheren.
 6. Om deel te kunnen nemen aan de castratie- en chipactie dient u minimaal 3 maanden lid te zijn en altijd op tijd uw voer opgehaald hebben. Bent u tijdens de actie korter dan 3 maanden lid, dan verwachten wij een eigen bijdrage van 10% van de kosten per dier. Enkel lid worden voor de castratie- en chipactie is NIET mogelijk.
 7. Bij toelating tot Stichting Dierenvoedselbank Walcheren moet u er rekening mee houden dat de uitgifte altijd op donderdagen van 15.00 tot 16.30 uur is en u niet eerder of later komt.
 8. Bij toelating tot Stichting Dierenvoedselbank Walcheren wordt u toegevoegd aan de geheime deelnemersgroep op facebook waar wekelijks de verdeling plaats vindt. U kunt dan aangeven waar u behoefte aan heeft en uiterlijk dinsdagmiddag weet u of dit toegekend wordt om vervolgens dit op donderdag te komen ophalen.
 9. Onacceptabel gedrag jegens vrijwilligers van stichting Dierenvoedselbank Walcheren en/of andere leden wordt NIET getolereerd en betekent directe verwijdering
 10. Bent u net nieuw als lid, dan dient u bij de eerste uitgifte zelf te komen en u te legitimeren, zodat wij weten met wie we te maken hebben en kunnen controleren of u de juiste persoon bent. Wilt u daarna het voer op laten halen door iemand anders, dan moet vooraf (minimaal 24 uur) bekend zijn door wie het opgehaald wordt en deze persoon moet zich bij de uitgifte kunnen legitimeren.
 11. Wij geven GEEN medicatie!
 12. Elk jaar dient u een nieuw controleformulier in te leveren. Dit formulier wordt verstrekt door Stichting Dierenvoedselbank Walcheren tijdens de uitgifte. U dient dit formulier weer naar waarheid in te vullen, te laten ondertekenen door uw hulpverleningsinstantie en weer te retourneren.
 13. Bij elke verandering in uw situatie dient u dit kenbaar te maken, zodat wij kunnen beoordelen of u nog recht heeft op verdeling van voer.
 14. Wij geven dat voer uit wat wij krijgen. Wij garanderen NIET dat u krijgt wat u het liefst geeft aan uw dieren. Enkel specifiek voer voor bepaalde diëten zijn op aanvraag mogelijk, mits er een dierenartsverklaring wordt ingeleverd. Dit om fraude en medische problemen te voorkomen.
 15. Vaak krijgen wij voer wat tegen of net over de houdbaarheidsdatum zit. Wij controleren zoveel mogelijk of het voer nog goed is, maar wij zien niet alles. U dient dit bij thuiskomst ook te controleren. Is het voer echt niet goed meer, dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar bestuur@dierenvoedselbankwalcheren.nl
  U kunt dit voer dan om komen ruilen voor ander voer. Derhalve zijn wij NIET aansprakelijk voor enigerlei ziektes gerelateerd aan onze voedseluitgifte. Deelname is op eigen risico.
 16. Wordt u uitgenodigd voor de verdeling nadat u kenbaar heeft gemaakt waar u behoefte aan heeft en kunt u onverhoopt toch niet? Geef dit dan z.s.m. aan!! Bij 3 x niet op komen dagen zonder vooraf af te melden, betekent uitschrijving!
 17. Wij hebben/krijgen voer voor katten, honden, knaagdieren,kleine vogels en vissen, uitgesloten dieren zijn : reptielen, grote vogels, paarden enz.
Uitzonderingen zijn er altijd, daarom proberen wij zoveel mogelijk bij een individuele aanvraag te kijken waar en hoe wij kunnen helpen.